Difference: CaractTecnUniversFoscca (2 vs. 3)

Revision 326 Sep 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES "Viatge cap a l'univers fosc"

Plana principal d'aquesta exposició

Line: 18 to 18
  Pel transport:
Deleted:
<
<
 
  • Desats en 2 tubs de cartó de 15 cm de diàmetre i 135 cm de llarg
  • Pes aprox.: -- Kg
Changed:
<
<
04 Evolution ca 1000.jpg
Adreça per a recollir-la:
>
>
IMG 20170926 134616.jpg
Adreça per a recollir-la:
  Secretaria de planta 7a
Line: 31 to 30
  Carrer Martí i Franquès, 1
Changed:
<
<
08028 Barcelona
08 BH Detection ca 1000.jpg
>
>
08028 Barcelona
  El personal de secretaria no us podrà ajudar en els seu transport.

Les persones que envieu han de poder portar-la.

Changed:
<
<
06 Ev DK MAT ca 1000.jpg
>
>
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl