Difference: CalcTrve080604 (1 vs. 19)

Revision 1922 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 6 to 6
  Espanya - El mˇn
Deleted:
<
<
.
 
Changed:
<
<
..
>
>
El valor per defecte no actua com a valor fins que l'envies
 
Changed:
<
<
.
>
>
Entra els valors:
 
Line: 23 to 22
 
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Changed:
<
<
Dia JuliÓ   ERROR: Search pattern not terminated
>
>
CÓlculs intermitjos:

T   -18.9905681040383
SS   -45571.6765949035

EL resultat de ST no Ús bo, perquŔ utilitza la funciˇ INT que no arrodoneix per sota en el cas de negatius

ST   -19.6765949035016
GSTH   -19
GSTM   -40
GSTS   -56.2827365944157

SA   ERROR: Bareword "ee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eee" not allowed while "strict subs" in use
SA1   ERROR: Bareword "eeeeee" not allowed while "strict subs" in use
SA2   ERROR: Bareword "eeeee" not allowed while "strict subs" in use
SA3   ERROR: Bareword "eeee" not allowed while "strict subs" in use
TSH   ERROR: Bareword "eeee" not allowed while "strict subs" in use
TSM   ERROR: Bareword "eeeeeeee" not allowed while "strict subs" in use
TSS   ERROR: Bareword "eeee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eeee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eeeeee" not allowed while "strict subs" in use

Resultats:

Dia JuliÓ   ERROR: Search pattern not terminated
Temps Sideri (Greenwich) -19 h -40 m -56.2827365944157 s
Temps sideri local ERROR: Bareword "eeee" not allowed while "strict subs" in use h ERROR: Bareword "eeeeeeee" not allowed while "strict subs" in use m ERROR: Bareword "eeee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eeee" not allowed while "strict subs" in useBareword "eeeeee" not allowed while "strict subs" in use s

L'arrodoniment amb ROUND no val tampoc.

No sÚ fer funcionar el botˇ de netejar

  0.4
4.34
Line: 34 to 67
 17.36
10.068
10.068
Changed:
<
<
-12
>
>
-12
 
Deleted:
<
<
 
Deleted:
<
<

-18.990215829 T

-45570.831117191 SS

-18.8311536477613 _ST_

-18GSTH

-1129*GSTM*

-67792.1531319408*GSTS*

-18.8311536477613SA

-18.7644869810613SA1

5.2355130189387SA2

5TSH
$SET(TSM,14 ERROR: Bareword "eeeeeeee" not allowed while "strict subs" in useMMMMMMMMMMMM

847.84686817932TSS
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?

Revision 1822 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 34 to 34
 17.36
10.068
10.068
Added:
>
>
-12
 

Revision 1721 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 16 to 16
 
Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
Changed:
<
<
Latitud decimal Longitud decimal
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator


Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Dia JuliÓ   ERROR: Search pattern not terminated
>
>
         
Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator    
Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator  
     
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Dia JuliÓ   ERROR: Search pattern not terminated
  0.4
4.34
Line: 34 to 33
 16.136
17.36
10.068
Changed:
<
<
10.068

>
>
10.068
 

Revision 1601 Jul 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 34 to 34
 16.136
17.36
10.068
Changed:
<
<
10.068>
>
10.068

 

Revision 1531 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 21 to 21
 
Changed:
<
<
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Dia JuliÓ  
  ERROR: syntax error, near "=" ERROR: Search pattern not terminated
>
>
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Dia JuliÓ   ERROR: Search pattern not terminated

0.4
4.34
4.034
4.304
4.0034
16.136
17.36
10.068
10.068 
Changed:
<
<
No enten les caselles per defecte, es torna boig.

. . .

.

>
>
 
-18.990215829 T
Line: 58 to 64
  847.84686817932TSS
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?
Deleted:
<
<

Revision 1426 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 12 to 12
  .
Changed:
<
<
dades
>
>
 
Changed:
<
<
Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
>
>
Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
Latitud decimal Longitud decimal
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator


Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
 
Dia JuliÓ
Changed:
<
<
1721389.54166667
>
>
  ERROR: syntax error, near "=" ERROR: Search pattern not terminated
  No enten les caselles per defecte, es torna boig.
Line: 29 to 34
 .


Changed:
<
<
-18.990215829*T*
>
>
-18.990215829 T
 
Changed:
<
<
-45570.831117191*SS*
>
>
-45570.831117191 SS
 
Changed:
<
<
-18.8311536477613 *ST*
>
>
-18.8311536477613 _ST_
 
-18GSTH

Revision 1326 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 28 to 28
  .
Changed:
<
<
bbbb
-18.990215829aaaa
bbbb
-45570.831117191cccc
bbbb
-18.8311536477613 dddd
bbbbbb
-18ffff
bbbb -1129gggggggg
>
>

-18.990215829*T*

-45570.831117191*SS*

-18.8311536477613 *ST*

-18GSTH

-1129*GSTM*

 
Changed:
<
<
-67792.1531319408hhhhhh
>
>
-67792.1531319408*GSTS*
 
Changed:
<
<
-18.8311536477613iiiiiiiiii
>
>
-18.8311536477613SA
 
Changed:
<
<
-18.7644869810613jjjjjjjjjjjj
>
>
-18.7644869810613SA1
 
Changed:
<
<
5.2355130189387kkkkkkkkkkkk
>
>
5.2355130189387SA2
 
Changed:
<
<
5llllllllllllllll
>
>
5TSH
 $SET(TSM,14 ERROR: Bareword "eeeeeeee" not allowed while "strict subs" in useMMMMMMMMMMMM

Changed:
<
<
847.84686817932PPPPPP
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?
>
>
847.84686817932TSS
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?
 

Revision 1226 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 22 to 22
 
Dia JuliÓ
1721389.54166667
Deleted:
<
<
 No enten les caselles per defecte, es torna boig.

. . .

.

Changed:
<
<
5555 6666 -455767.28805883888888

-455767.2884234529999999 77777

>
>
bbbb
-18.990215829aaaa
bbbb
-45570.831117191cccc
bbbb
-18.8311536477613 dddd
bbbbbb
-18ffff
bbbb -1129gggggggg

-67792.1531319408hhhhhh

-18.8311536477613iiiiiiiiii

-18.7644869810613jjjjjjjjjjjj

5.2355130189387kkkkkkkkkkkk

5llllllllllllllll
$SET(TSM,14 ERROR: Bareword "eeeeeeee" not allowed while "strict subs" in useMMMMMMMMMMMM

847.84686817932PPPPPP
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?

 
Changed:
<
<
-45570.8311536478

.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?

>
>

Revision 1117 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 14 to 14
  dades
Changed:
<
<
Latitud Graus: Minuts: Segons: Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons: Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Hora decimal 0.016944444443
Data Dia: Mes: Any: Dia i fracciˇ 0.00070601840549537
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721389.5  
Dia JuliÓ
1721389.50070602
>
>
Latitud Graus: Minuts: Segons:  
Longitud Graus: Minuts: Segons:  
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons:  
Data Dia _ : Mes _ : Any __ :  
                 
Dia JuliÓ
1721389.50070602
 
Changed:
<
<

. .
>
>
 
Changed:
<
<
. .

dades

Latitud Graus: Minuts: Segons: Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons: Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Hora decimal 0.016944444443
Data Dia: Mes: Any: Dia i fracciˇ 0.00070601840549537
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721389.5  
Dia JuliÓ
1721389.50070602

.

>
>
No enten les caselles per defecte, es torna boig.
 
Changed:
<
<
.
>
>
. . .
  .
Changed:
<
<

. .
>
>
5555 6666 -455767.28805883888888

-455767.2884234529999999 77777

 
Changed:
<
<
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) %CALC{"$T(R1:C3)"}%
>
>
-7.28842345200247
 
Changed:
<
<
.

.

>
>
.ST dˇna el mateix que SS, QuŔ passa?

Revision 1017 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 10 to 10
  ..
Added:
>
>
.
  dades
Changed:
<
<
Dia:
Graus:
Hores:
3
Resultat: 3
>
>
Latitud Graus: Minuts: Segons: Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons: Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Hora decimal 0.016944444443
Data Dia: Mes: Any: Dia i fracciˇ 0.00070601840549537
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721389.5  
Dia JuliÓ
1721389.50070602
 
Changed:
<
<

>
>

. .
 
Changed:
<
<
.
>
>
. .
  dades
Line: 29 to 33
 
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons: Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Hora decimal 0.016944444443
Data Dia: Mes: Any: Dia i fracciˇ 0.0017361105555556
Changed:
<
<
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator ERROR: syntax error, near "2(" 0.0101 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721389.5  
>
>
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator ERROR: syntax error, near "2(" 0.0101 2 0
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721389.5  
 
Dia JuliÓ
0.04166666
Changed:
<
<

. .
>
>
.
 
Changed:
<
<
. .
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) %CALC{"$T(R1:C3)"}%
>
>
.
  .
Changed:
<
<
Data Dia 3 Mes 3 Any 2003
Latitud Graus 2 Minuts 2 Segons 2 Decimal 2.0338888754
Longitud Graus 1 Minuts 1 Segons 1 Decimal 1.0169444377
Hora ( TU ) Hores 4 Minuts 4 Segons 4 Decimal 4.0677777508
  2003 3 3 2003.03 -13 -13 1999.1 -0.0013  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1 2452701.5  
Dia JuliÓ
2452701.66949071
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) 3
<-- /editTable -->
>
>

. .
 
Added:
>
>
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) %CALC{"$T(R1:C3)"}%
  .
Changed:
<
<
2 3
Formula: %CALC{""}%
Result:

$SUM($T(R1:C3),$T(R1:C2))

>
>
.

Revision 917 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 24 to 24
  dades
Deleted:
<
<
Data Dia: Mes: Any:
Latitud La. Graus: Minuts: Segons: Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons : Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Decimal 0.0169444377
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1 1721389.5  
Dia JuliÓ
1721389.54166666
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) Mes:
 
Changed:
<
<
.
>
>
Latitud Graus: Minuts: Segons: Latitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons: Longitud decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Hora decimal 0.016944444443
Data Dia: Mes: Any: Dia i fracciˇ 0.00070601840549537
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1721391.5  
Dia JuliÓ
1721391.50070602


. .

. .

-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) %CALC{"$T(R1:C3)"}%
  .

Revision 816 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Troba les teves coordenades geogrÓfiques:

Changed:
<
<
.

.

. Espanya - El mˇn

Data Dia Mes Any
Latitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores Minuts Segons Decimal 0.0169444377
ERROR: Unterminated <> operator
ERROR: Unterminated <> operator
0
0.0101
2 ERROR: Unterminated <> operator
1
0.0001
if <3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR
1
1721389.5
Dia JuliÓ 0.04166666
>
>
Espanya - El mˇn
  .

..

Changed:
<
<
.
>
>
dades
Dia:
Graus:
Hores:
3
Resultat: 3


  .
Added:
>
>
dades
Data Dia: Mes: Any:
Latitud La. Graus: Minuts: Segons: Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Lo. Graus: Minuts: Segons : Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores: Minuts: Segons: Decimal 0.0169444377
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1 1721389.5  
Dia JuliÓ
1721389.54166666
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) Mes:
 .

.

Line: 46 to 53
 .

2 3
Changed:
<
<
Formula: %CALC{""}%
Result:

>
>
Formula: %CALC{""}%
Result:

  $SUM($T(R1:C3),$T(R1:C2))

Revision 716 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<
Troba les teves coordenades geogrÓfiques: Espanya - El mˇn
>
>
Troba les teves coordenades geogrÓfiques:

.

.

. Espanya - El mˇn

 
Data Dia Mes Any
Latitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores Minuts Segons Decimal 0.0169444377
ERROR: Unterminated <> operator
ERROR: Unterminated <> operator
0
Line: 11 to 17
 
1
0.0001
if <3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR
1
Changed:
<
<
Dia JuliÓ 1721389.5 0.04166666
>
>
1721389.5
Dia JuliÓ 0.04166666

.

..

.

.

.

.

 

Data Dia 3 Mes 3 Any 2003
<-- /editTable -->
Line: 19 to 37
 
Longitud Graus 1 Minuts 1 Segons 1 Decimal 1.0169444377
Hora ( TU ) Hores 4 Minuts 4 Segons 4 Decimal 4.0677777508
  0 13 5 0.13 2 0 0 0  
Changed:
<
<
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1    
Dia JuliÓ 630314266.5 630314266.541667              
>
>
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1 1721389.5  
Dia JuliÓ
0.04166666
-661.1841756 %CALC{"$SUM(6.6460656,$PRODUCT(2400.051,$T(R1:C3)),$PRODUCT(0.00002581,$T(R1:C3),$T(R1,C3) if MM<3, MM

.

 
Changed:
<
<
2 3
Formula: %CALC{""}%
Result:

>
>
2 3
Formula: %CALC{""}%
Result:

  $SUM($T(R1:C3),$T(R1:C2))
Deleted:
<
<
Interactive example:

Formula: %CALC{""}%
Result: TWiki Guest

Revision 616 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Troba les teves coordenades geogrÓfiques: Espanya - El mˇn

Added:
>
>
Data Dia Mes Any
Latitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Graus Minuts Segons Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores Minuts Segons Decimal 0.0169444377
ERROR: Unterminated <> operator
ERROR: Unterminated <> operator
0
0.0101
2 ERROR: Unterminated <> operator
1
0.0001
if <3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR
1
Dia JuliÓ 1721389.5 0.04166666
 
<-- /editTable -->
Changed:
<
<
Data Dia   Mes   Any  
Latitud Graus   Minuts   Segons   Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Graus   Minuts   Segons   Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores   Minuts   Segons   Decimal 0.0169444377
>
>
Data Dia 3 Mes 3 Any 2003
Latitud Graus 2 Minuts 2 Segons 2 Decimal 2.0338888754
Longitud Graus 1 Minuts 1 Segons 1 Decimal 1.0169444377
Hora ( TU ) Hores 4 Minuts 4 Segons 4 Decimal 4.0677777508
 
  ERROR: syntax error, near ")(" ERROR: syntax error, near ")(" 4 0.01 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1    
Dia JuliÓ 630314266.5 630314266.541667              
Changed:
<
<
                   
Fecha DÝa Mes A˝o
Latitud Grados Minutos Segundos
Longitud Grados Minutos Segundos
Hora ( TU ) Horas Minutos Segundos
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
Temps Sideri Local h   m   s        
 
>
>
2 3
Formula: %CALC{""}%
Result:

$SUM($T(R1:C3),$T(R1:C2))

Interactive example:

Formula: %CALC{""}%
Result: TWiki Guest

Revision 513 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Troba les teves coordenades geogrÓfiques: Espanya - El mˇn

Changed:
<
<

Data Dia 1 Mes 1 Any 2001
Latitud Graus 41 Minuts 46 Segons 59 Decimal 41.7830552443
Longitud Graus 0 Minuts 49 Segons 12 Decimal 0.8199996724
Hora ( TU ) Hores 12 Minuts 10 Segons 20 Decimal 12.172222154
Dia JuliÓ                
<-- /editTable -->
>
>
Data Dia   Mes   Any  
Latitud Graus   Minuts   Segons   Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Longitud Graus   Minuts   Segons   Decimal ERROR: Unterminated <> operator
Hora ( TU ) Hores   Minuts   Segons   Decimal 0.0169444377
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator 0 0.01 2 0 0 0  
  if mm<3, YY if MM<3, MM DY suma(YY+MM/100 suma(2-) GR 1    
Dia JuliÓ 1721389.5 1721389.50070602              
                   
<-- /editTable -->
Fecha DÝa Mes A˝o
Latitud Grados Minutos Segundos
Longitud Grados Minutos Segundos
Hora ( TU ) Horas Minutos Segundos
 
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
Temps Sideri Local h   m   s        
Changed:
<
<
  ERROR: syntax error, near "2(" ERROR: syntax error, near "2(" 4.176666 2 0 0      
  if mm<3, YY if MM<3, MM suma(YY+MM/100 suma(2-) GR DY      
>
>
 

Revision 412 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Troba les teves coordenades geogrÓfiques: Espanya - El mˇn

Deleted:
<
<
Data Dia Mes Any
Latitud Graus Minuts Segons
Longitud Graus Minuts Segons
Hora ( TU ) Hores Minuts Segons
Dia JuliÓ 0  
Temps Sideri (0h Greenwich) h m s    
Temps Sideri Local h m s    
0.1669443777
146666651
       
<-- /editTable -->

Region: Sales:
Northeast 2
Northwest 60
South 3600
Europe 610
Asia 220
Total: 4500
  2.5
<-- /editTable -->

Key Value
Name: ppp
Gender: M
DOB: 1999/12/31
City: New York
<-- /editTable -->
 

<-- /editTable -->
Changed:
<
<
Data Dia 1 Mes 1 Any 2001
Latitud Graus 41 Minuts 46 Segons 59 Decimal 41.7830552443
Longitud Graus 0 Minuts 49 Segons 12 Decimal 0.8199996724
Hora ( TU ) Hores 12 Minuts 10 Segons 20 Decimal 12.172222154
Dia JuliÓ                
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
>
>
Data Dia 1 Mes 1 Any 2001
Latitud Graus 41 Minuts 46 Segons 59 Decimal 41.7830552443
Longitud Graus 0 Minuts 49 Segons 12 Decimal 0.8199996724
Hora ( TU ) Hores 12 Minuts 10 Segons 20 Decimal 12.172222154
Dia JuliÓ                
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
 
Temps Sideri Local h   m   s        
Changed:
<
<
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator >1582.1015,2,0)"            

         
       
>
>
  ERROR: syntax error, near "2(" ERROR: syntax error, near "2(" 4.176666 2 0 0      
  if mm<3, YY if MM<3, MM suma(YY+MM/100 suma(2-) GR DY      

Revision 312 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Line: 41 to 41
 
Dia JuliÓ                
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
Temps Sideri Local h   m   s        
Changed:
<
<
  ERROR: syntax error, near "365.25(" ERROR: syntax error, near "365.25(" 0 "$SUM(INT(func PRDUCT not found. ,ERROR: syntax error, near "25("ö "0.041666666ö        
>
>
  ERROR: Unterminated <> operator ERROR: Unterminated <> operator >1582.1015,2,0)"            
 
         
       

Revision 211 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Deleted:
<
<
Northeast 320
Northwest 580
South 240
Europe 610
Asia 220
Total: 1970

  Interactive example:

Formula:
Result: TWiki Guest
 
Changed:
<
<

>
>
Troba les teves coordenades geogrÓfiques: Espanya - El mˇn

Data Dia Mes Any
Latitud Graus Minuts Segons
Longitud Graus Minuts Segons
Hora ( TU ) Hores Minuts Segons
Dia JuliÓ 0  
Temps Sideri (0h Greenwich) h m s    
Temps Sideri Local h m s    
0.1669443777
146666651
       
<-- /editTable -->
 
Changed:
<
<
Northeast
320
Northwest 580
Total: 900
>
>
Region: Sales:
Northeast 2
Northwest 60
South 3600
Europe 610
Asia 220
Total: 4500
  2.5
<-- /editTable -->
 
Changed:
<
<
Formula
>
>

Key Value
Name: ppp
Gender: M
DOB: 1999/12/31
City: New York
<-- /editTable -->
 
Changed:
<
<
Result: TWiki Guest </form>
>
>
Data Dia 1 Mes 1 Any 2001
Latitud Graus 41 Minuts 46 Segons 59 Decimal 41.7830552443
Longitud Graus 0 Minuts 49 Segons 12 Decimal 0.8199996724
Hora ( TU ) Hores 12 Minuts 10 Segons 20 Decimal 12.172222154
Dia JuliÓ                
Temps Sideri (0h Greenwich) h   m   s      
Temps Sideri Local h   m   s        
  -1 12 0 "$SUM(INT(func PRDUCT not found. ,2ö "2.50717591496852ö        
<-- /editTable -->

         
       

Revision 111 May 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->
Northeast 320
Northwest 580
South 240
Europe 610
Asia 220
Total: 1970

  Interactive example:

Formula:
Result: TWiki Guest


Northeast
320
Northwest 580
Total: 900

Formula

Result: TWiki Guest </form>

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl