Difference: CJordiVUrania2019 (1 vs. 4)

Revision 418 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: Discussions 'Sèrie harmònica'

Talks
Talks in educative centres

11 febrer serieharmonica ciclededialegsarticiencia villaurania.jpg

Speakers: Carme Jordi, Andy Gracie, ,Roc Parés

Date: 18/02/2019

Time: 18:30 - 20:30

Ubication: Centre Cívic Vil·la Urània

Context: Sèrie harmònica. Cicle de diàlegs d'art i ciència a la Vil·la Urània. Biennal Ciutat i Ciència

Host: Pau Alsina

Abstract

Diàlegs 'SÈRIE HARMÒNICA'

CICLE DE DIÀLEGS D’ART I CIÈNCIA A VIL·LA URÀNIA

Aquest cicle de diàlegs entre artistes, científiques, tecnòlogues i pensadores de la ciutat vol donar a conèixer alguns creadors i les seves propostes artístiques, tot reflexionant col·lectivament sobre les grans preguntes actuals, en definitiva, sobre la nostra manera de ser i estar en el món.

Els artistes i les científiques que intervindran a la segona sessió del cicle deambulen per les fronteres incertes del coneixement, fent-se preguntes de llarg abast que captiven la nostra imaginació. En quin lloc del cervell podem trobar la genialitat del creador? Què ens permeten saber-ne les neurociències? Com ens relacionem amb l’entorn? Neurociència, robòtica, biotecnologies, ecologia o astrobiologia seran marcs disciplinaris des dels quals ens indisciplinarem en aquest diàleg creuat entre art i ciència.

Logos-08.png

META FILEATTACHMENT attachment="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" attr="h" comment="" date="1548848876" name="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" path="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" size="58673" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 312 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: Discussions 'Sèrie harmònica'

Talks
Talks in educative centres

11 febrer serieharmonica ciclededialegsarticiencia villaurania.jpg

Speakers: Carme Jordi, Andy Gracie, ,Roc Parés

Date: 18/02/2019

Time: 18:30 - 20:30

Ubication: Centre Cívic Vil·la Urània

Context: Sèrie harmònica. Cicle de diàlegs d'art i ciència a la Vil·la Urània. Biennal Ciutat i Ciència

Host: Pau Alsina

Abstract

Diàlegs 'SÈRIE HARMÒNICA'

CICLE DE DIÀLEGS D’ART I CIÈNCIA A VIL·LA URÀNIA

Aquest cicle de diàlegs entre artistes, científiques, tecnòlogues i pensadores de la ciutat vol donar a conèixer alguns creadors i les seves propostes artístiques, tot reflexionant col·lectivament sobre les grans preguntes actuals, en definitiva, sobre la nostra manera de ser i estar en el món.

Els artistes i les científiques que intervindran a la segona sessió del cicle deambulen per les fronteres incertes del coneixement, fent-se preguntes de llarg abast que captiven la nostra imaginació. En quin lloc del cervell podem trobar la genialitat del creador? Què ens permeten saber-ne les neurociències? Com ens relacionem amb l’entorn? Neurociència, robòtica, biotecnologies, ecologia o astrobiologia seran marcs disciplinaris des dels quals ens indisciplinarem en aquest diàleg creuat entre art i ciència.

Logos-08.png

META FILEATTACHMENT attachment="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" attr="h" comment="" date="1548848876" name="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" path="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" size="58673" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 204 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: Discussions 'Sèrie harmònica'

Talks
Talks in educative centres

11 febrer serieharmonica ciclededialegsarticiencia villaurania.jpg

Speakers: Carme Jordi, Andy Gracie, ,Roc Parés

Date: 18/02/2019

Time: 18:30 - 20:30

Ubication: Centre Cívic Vil·la Urània

Context: Sèrie harmònica. Cicle de diàlegs d'art i ciència a la Vil·la Urània. Biennal Ciutat i Ciència

Host: Pau Alsina

Abstract

Diàlegs 'SÈRIE HARMÒNICA'

CICLE DE DIÀLEGS D’ART I CIÈNCIA A VIL·LA URÀNIA

Aquest cicle de diàlegs entre artistes, científiques, tecnòlogues i pensadores de la ciutat vol donar a conèixer alguns creadors i les seves propostes artístiques, tot reflexionant col·lectivament sobre les grans preguntes actuals, en definitiva, sobre la nostra manera de ser i estar en el món.

Els artistes i les científiques que intervindran a la segona sessió del cicle deambulen per les fronteres incertes del coneixement, fent-se preguntes de llarg abast que captiven la nostra imaginació. En quin lloc del cervell podem trobar la genialitat del creador? Què ens permeten saber-ne les neurociències? Com ens relacionem amb l’entorn? Neurociència, robòtica, biotecnologies, ecologia o astrobiologia seran marcs disciplinaris des dels quals ens indisciplinarem en aquest diàleg creuat entre art i ciència.

Logos-08.png

META FILEATTACHMENT attachment="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" attr="h" comment="" date="1548848876" name="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" path="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" size="58673" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 130 Jan 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi: Discussions 'Sèrie harmònica'

Talks
Talks in educative centres

11 febrer serieharmonica ciclededialegsarticiencia villaurania.jpg

Speakers: Carme Jordi, Andy Gracie, ,Roc Parés

Date: 18/02/2019

Time: 18:30 - 20:30

Ubication: Centre Cívic Vil·la Urània

Context: Sèrie harmònica. Cicle de diàlegs d'art i ciència a la Vil·la Urània. Biennal Ciutat i Ciència

Host: Pau Alsina

Abstract

Diàlegs 'SÈRIE HARMÒNICA'

CICLE DE DIÀLEGS D’ART I CIÈNCIA A VIL·LA URÀNIA

Aquest cicle de diàlegs entre artistes, científiques, tecnòlogues i pensadores de la ciutat vol donar a conèixer alguns creadors i les seves propostes artístiques, tot reflexionant col·lectivament sobre les grans preguntes actuals, en definitiva, sobre la nostra manera de ser i estar en el món.

Els artistes i les científiques que intervindran a la segona sessió del cicle deambulen per les fronteres incertes del coneixement, fent-se preguntes de llarg abast que captiven la nostra imaginació. En quin lloc del cervell podem trobar la genialitat del creador? Què ens permeten saber-ne les neurociències? Com ens relacionem amb l’entorn? Neurociència, robòtica, biotecnologies, ecologia o astrobiologia seran marcs disciplinaris des dels quals ens indisciplinarem en aquest diàleg creuat entre art i ciència.

Logos-08.png

META FILEATTACHMENT attachment="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" attr="h" comment="" date="1548848876" name="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" path="11_febrer_serieharmonica_ciclededialegsarticiencia_villaurania.jpg" size="58673" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Logos-01.png" attr="h" comment="" date="1548851269" name="Logos-01.png" path="Logos-01.png" size="7328" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Logos-05.png" attr="h" comment="" date="1548851269" name="Logos-05.png" path="Logos-05.png" size="6630" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Logos-08.png" attr="h" comment="" date="1548851269" name="Logos-08.png" path="Logos-08.png" size="6685" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl