Difference: CJordiTocToc2017 (1 vs. 2)

Revision 230 Jan 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: "Com viuen, neixen i moren les estrelles"

Talks
Talks at educative centres

21260-120-21654CD7.jpg

Image: Eagle Nebula (J. Hester and P. Scowen (Arizona State U.), Hubble Space Telescope, ESA, STScI, and NASA [P.d.], via WCommons)

By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 19/10/2017

Time: -

Sitio: Biblioteca Jaume Fuster

Context: programa TOCTOC

Organizes: La UB divulga - Biblioteca Jaume Fuster

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibjaumefuster/Abstract:

Les estrelles semblen immutables. D'un dia a l’altre no veiem canvis apreciables al cel, i els nostres mapes d'estrelles són iguals que els que dibuixaven els nostres avantpassats. Sembla que les estrelles hagin existit sempre i que continuaran fins a la fi dels temps. Ara bé, una mirada més precisa permet descobrir estrelles que varien de brillantor, i de tant en tant, trobar una estrella nova al firmament. I és que les estrelles tenen vida, una vida llarga comparada amb la vida humana, perň com tota vida, amb un principi i un final.

META FILEATTACHMENT attachment="21260-120-21654CD7.jpg" attr="h" comment="" date="1495450497" name="21260-120-21654CD7.jpg" path="21260-120-21654CD7.jpg" size="117713" user="SurinyeOlarte" version="1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6787.JPG" attr="h" comment="" date="1548876970" name="IMG_6787.JPG" path="IMG_6787.JPG" size="729659" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6788.JPG" attr="h" comment="" date="1548876970" name="IMG_6788.JPG" path="IMG_6788.JPG" size="877719" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6789.JPG" attr="h" comment="" date="1548876970" name="IMG_6789.JPG" path="IMG_6789.JPG" size="1018286" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6795.JPG" attr="h" comment="" date="1548876971" name="IMG_6795.JPG" path="IMG_6795.JPG" size="837365" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6804.JPG" attr="h" comment="" date="1548876971" name="IMG_6804.JPG" path="IMG_6804.JPG" size="886879" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6811.JPG" attr="h" comment="" date="1548876971" name="IMG_6811.JPG" path="IMG_6811.JPG" size="730307" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_6816.JPG" attr="h" comment="" date="1548876972" name="IMG_6816.JPG" path="IMG_6816.JPG" size="875294" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 122 May 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi: "Com viuen, neixen i moren les estrelles"

Talks
Talks at educative centres

21260-120-21654CD7.jpg

Image: Eagle Nebula (J. Hester and P. Scowen (Arizona State U.), Hubble Space Telescope, ESA, STScI, and NASA [P.d.], via WCommons)

By: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Date: 19/10/2017

Time: -

Sitio: Biblioteca Jaume Fuster

Context: programa TOCTOC

Organizes: La UB divulga - Biblioteca Jaume Fuster

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibjaumefuster/Abstract:

Les estrelles semblen immutables. D'un dia a l’altre no veiem canvis apreciables al cel, i els nostres mapes d'estrelles són iguals que els que dibuixaven els nostres avantpassats. Sembla que les estrelles hagin existit sempre i que continuaran fins a la fi dels temps. Ara bé, una mirada més precisa permet descobrir estrelles que varien de brillantor, i de tant en tant, trobar una estrella nova al firmament. I és que les estrelles tenen vida, una vida llarga comparada amb la vida humana, perň com tota vida, amb un principi i un final.

META FILEATTACHMENT attachment="21260-120-21654CD7.jpg" attr="h" comment="" date="1495450497" name="21260-120-21654CD7.jpg" path="21260-120-21654CD7.jpg" size="117713" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl