Difference: CJordiTVSCugat2018ca ( vs. 1)

Revision 122 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi, missió Gaia

Ràdio i TV

Premsa

màxim

17/05/2018

  • Programa: "La contraportada", La santcugatenca
  • Emissora: TV Sant Cugat
  • Participa: Carme Jordi (ICCUB(IEEC-UB))
  • Context: Missió Gaia.
  • Durada: 21'
  • Web

Resum

Entrevista amb Carme Jordi sobre la missió espacial Gaia.

Notícies relacionades

Gaia,Científics

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl