Difference: CJordiSFamilia2019ca (1 vs. 2)

Revision 213 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: La Galàxia on vivim

Revision 112 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi: La Galàxia on vivim

Xerrades
Xerrades a centres educatius

406959 PD7YNJ 358 02.jpg


A càrrec de: Carme Jordi Nebot - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 22/02/2019

Hora: de 11.30 a 12.30

Lloc: Escola Pública Sagrada Família, Barcelona

Assistents: 5é primària, classe “Els i les astronautes”

TANCADA A PÚBLIC GENERAL

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl