Difference: CJordiIEC2018ca (4 vs. 5)

Revision 506 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: " El primer mapa 6D de la Via Làctia"

Xerrades
Xerrades en centres educatius

Line: 11 to 11
  Data: 08/11/2018
Changed:
<
<
Hora: -
>
>
Hora: 19:00
  Lloc: sala Pi i Sunyer, Institut d'Estudis Catalans

Context: Cicle "Física oberta"

Changed:
<
<
Organiza: Societat Catalana de Física, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona
>
>
Organitza: Societat Catalana de Física, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona
 Web: http://blogs.iec.cat/scfis/2018/07/31/i-conferencia-de-la-scf-dins-del-cicle-fisica-oberta/

Resum

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl