Difference: CJordiAASCV2018ca (1 vs. 4)

Revision 404 Oct 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: "Les galàxies satèl·lit de la Via Làctia vistes per Gaia"

Xerrades

Revision 331 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: "Les galàxies satèl·lit de la Via Làctia vistes per Gaia"

Xerrades

Line: 22 to 22
  Lloc: Museu de Sant CugatChanged:
<
<


:>
>


Web

Revision 229 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Jordi: "Les galàxies satèl·lit de la Via Làctia vistes per Gaia"

Xerrades

Line: 22 to 22
  Lloc: Museu de Sant CugatChanged:
<
<


Resum:>
>


Web

Revision 129 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Jordi: "Les galàxies satèl·lit de la Via Làctia vistes per Gaia"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

ESA Gaia DR2 LMC 1000x1000 flux colour.png

Gran Núvol de Magalhães (ESA/Gaia/DPAC)

A càrrec de: C. Jordi [ICCUB(IEEC-UB)]

Data: 31/05/2018

Hora: 20:00-21:30

Context: cicle 'L'astrofísica i el cosmos', Dia mundial de l'espai.

Lloc: Museu de Sant Cugat

Resum:

Web

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl