Difference: CHEOPSca (1 vs. 3)

Revision 314 Sep 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Concurs CHEOPS per a nens de 8 a 14 anys

¡Envia el teu dibuix a l'espai!

Changed:
<
<

¿Què és CHEOPS?

CHEOPS Papiermodell3-1.jpg

CHEOPS és una missió espacial que pertany al programa Cosmic Vision de l'Agència Espacial Europea ( ESA) i que es preveu que es llanci l'any 2017. L'objectiu principal d'aquest telescopi espacial és trobar planetes petits com la nostra Terra i estudiar-los amb detall.

CHEOPS Es dedicarà a buscar trànsits de planetes (és a dir, petits eclipsis) mitjançant una tècnica anomenada fotometria de molt alta precisió, que consisteix a mesurar la brillantor de l'estrella cada pocs segons i detectar una disminució quan el planeta passi per davant del disc de l'estrella.

¿En què es basa el concurs?

>
>

¿En què es basa el concurs?

 

Juntament amb el telescopi espacial CHEOPS es llançaran 3.000 dibuixos a l'espai, 250 dels quals seràn de nens espanyols.

Changed:
<
<
Els dibuixos es gravaran en format miniaturitzat en una placa que es muntarà al telescopi. La temàtica dels dibuixos ha d'estar relacionada amb l'espai o amb la missió espacial CHEOPS.
>
>
Els dibuixos (que han de ser en blanc i negre) es gravaran en format miniaturitzat en una placa que es muntarà al telescopi. La temàtica dels dibuixos ha d'estar relacionada amb l'espai o amb la missió espacial CHEOPS.
 http://www.cheops.cat/
Line: 31 to 23
 Tots els nens i nenes d'entre 8 i 14 anys que viuen en els països membres de la ESA poden presentar un dibuix. El IEEC, amb la col·laboració del CSIC i del IAC, coordina la recollida de dibuixos a Espanya.

¿Quan tindrà lloc la campanya?

Changed:
<
<
La recepció de dibuixos s'obrirà el 9 de setembre de 2015 i es tancarà el 20 d'octubre de 2015, que serà l'últim dia (segell postal) en què els dibuixos podran ser acceptats
>
>
La recepció de dibuixos s'obrirà el 9 de setembre de 2015 i es tancarà el 20 d'octubre de 2015, que serà l'últim dia (segell postal) en que els dibuixos podran ser acceptats
 

Més informació

Consulta la plana oficial del concurs http://www.cheops.cat/

Added:
>
>

¿Què és CHEOPS?

CHEOPS Papiermodell3-1.jpg

CHEOPS és una missió espacial que pertany al programa Cosmic Vision de l'Agència Espacial Europea ( ESA) i que es preveu que es llanci l'any 2017. L'objectiu principal d'aquest telescopi espacial és trobar planetes petits com la nostra Terra i estudiar-los amb detall.

CHEOPS Es dedicarà a buscar trànsits de planetes (és a dir, petits eclipsis) mitjançant una tècnica anomenada fotometria de molt alta precisió, que consisteix a mesurar la brillantor de l'estrella cada pocs segons i detectar una disminució quan el planeta passi per davant del disc de l'estrella.

Revision 214 Sep 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->
Changed:
<
<

Envia el teu dibuix a l'espai amb CHEOPS

El telescopio llamado CHEOPS quiere descubrir aún más, con el objetivo principal de encontrar planetas pequeños como nuestra Tierra i estudiarlos con detalle. Se trata de una misión espacial que pertenece al programa Cosmic Vision de la Agencia Espacial Europea (ESA) y que se prevé que se lance en el año 2017.
>
>

Concurs CHEOPS per a nens de 8 a 14 anys

 
Changed:
<
<
CHEOPS se dedicará a buscar tránsitos de planetas (es decir, pequeños eclipses) mediante una técnica llamada fotometría de muy alta precisión, que consiste en medir el brillo de la estrella cada pocos segundos y detectar una disminución cuando el planeta pase por delante del disco de la estrella.
>
>
¡Envia el teu dibuix a l'espai!

¿Què és CHEOPS?

CHEOPS Papiermodell3-1.jpg

CHEOPS és una missió espacial que pertany al programa Cosmic Vision de l'Agència Espacial Europea ( ESA) i que es preveu que es llanci l'any 2017. L'objectiu principal d'aquest telescopi espacial és trobar planetes petits com la nostra Terra i estudiar-los amb detall.

CHEOPS Es dedicarà a buscar trànsits de planetes (és a dir, petits eclipsis) mitjançant una tècnica anomenada fotometria de molt alta precisió, que consisteix a mesurar la brillantor de l'estrella cada pocs segons i detectar una disminució quan el planeta passi per davant del disc de l'estrella.

¿En què es basa el concurs?

Juntament amb el telescopi espacial CHEOPS es llançaran 3.000 dibuixos a l'espai, 250 dels quals seràn de nens espanyols.

Els dibuixos es gravaran en format miniaturitzat en una placa que es muntarà al telescopi. La temàtica dels dibuixos ha d'estar relacionada amb l'espai o amb la missió espacial CHEOPS.

http://www.cheops.cat/

CHEOPS-Malbild 400.jpg

¿Qui pot participar?

Tots els nens i nenes d'entre 8 i 14 anys que viuen en els països membres de la ESA poden presentar un dibuix. El IEEC, amb la col·laboració del CSIC i del IAC, coordina la recollida de dibuixos a Espanya.

¿Quan tindrà lloc la campanya?

La recepció de dibuixos s'obrirà el 9 de setembre de 2015 i es tancarà el 20 d'octubre de 2015, que serà l'últim dia (segell postal) en què els dibuixos podran ser acceptats

Més informació

Consulta la plana oficial del concurs http://www.cheops.cat/

Revision 114 Sep 2015 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Envia el teu dibuix a l'espai amb CHEOPS

El telescopio llamado CHEOPS quiere descubrir aún más, con el objetivo principal de encontrar planetas pequeños como nuestra Tierra i estudiarlos con detalle. Se trata de una misión espacial que pertenece al programa Cosmic Vision de la Agencia Espacial Europea (ESA) y que se prevé que se lance en el año 2017.

CHEOPS se dedicará a buscar tránsitos de planetas (es decir, pequeños eclipses) mediante una técnica llamada fotometría de muy alta precisión, que consiste en medir el brillo de la estrella cada pocos segundos y detectar una disminución cuando el planeta pase por delante del disco de la estrella.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl