Difference: CFiguerasValencia2019ca (1 vs. 2)

Revision 212 Mar 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

F. Figueras: Estancada la equidad de género en la Sociedad Española de Astronomía

Xerrades

Revision 108 Feb 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

F. Figueras: Estancada la equidad de género en la Sociedad Española de Astronomía

Xerrades
Xerrades a centres educatius

ciencia y genero 8.jpg

-

A càrrec de: Francesca Figueras - (ICCUB (IEEC-UB))

Data: 05/03/2019

Hora: de 9:50 - 10:10

Lloc: Aula Magna, Edificio La Nau. Universitat de València

Marc: Jornadas Ciencia y Género

Organitza:Societat Espanyola d'Astronomia (SEA)

OBERTA AL PÚBLIC GENERAL - INSCRIPCIÓ NECESSÀRIA ( Formulari) - Gratuita

En aquestes jornades s'analitzaran diferents aspectes de l'ensenyament, la investigació i la difusió de les ciències des d'una perspectiva de gènere. A més de posar en valor el treball de moltes dones en ciència i tecnologia al llarg de la història i d'aportar informació i referents femenins d'èxit, les jornades pretendre analitzar estereotips i creences arrelades sobre homes i dones en l'àmbit científic i presentar noves investigacions referents a això. Es tractarà també el problema de la violència de gènere en les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com un aspecte rellevant en l'entorn educatiu.

Finalment es presentaran estratègies per despertar vocacions científiques en nenes i joves.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl