Difference: CBadenesSEAXXV (1 vs. 3)

Revision 329 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Badenes: "Explosions de supernova: la persistència de la memòria"

Talks

Talks at educational centres

Badenes SEAXXV.jpg

-

By: Carles Badenes (Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh. Visiting Professor ICCUB)

Date: 27/11/2017

Time: 19:00

Context: 25 anniversary of the Sociedad Española de Astronomía (SEA)

Place: Aula Magna Historical Bulding University of Barcelona

Aimed to general publicAbstract:

En aquesta xerrada es donarà una perspectiva general dels coneixements actuals sobre explosions de supernova: què són, quin paper juguen en l’evolució estelar, i quina relació tenen amb l’origen dels elements químics al nostre Univers.

Existeix un tipus concret d’explosions de supernova, les anomenades supernoves de Tipus Ia o termonuclears, que segueix sent un misteri pels astrofísics, perquè encara no es coneix amb detall el tipus d’estrelles que les provoquen. Es parlarà de quines hipòtesi es consideren més plausibles i de com les podem contrastar amb dades observacionals.

Web: XXV anniversary of SEA

IMG 20171127 190831.jpg IMG 20171127 191002.jpg
IMG 20171127 191351.jpg IMG 20171127 195046.jpg

META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.jpg" attr="h" comment="" date="1510736507" name="Badenes_SEAXXV.jpg" path="Badenes_SEAXXV.jpg" size="1551354" user="SurinyeOlarte" version="2"
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.pdf" attr="h" comment="" date="1510736490" name="Badenes_SEAXXV.pdf" path="Badenes_SEAXXV.pdf" size="1464589" user="SurinyeOlarte" version="2"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_20171127_190831.jpg" attr="h" comment="" date="1511957408" name="IMG_20171127_190831.jpg" path="IMG_20171127_190831.jpg" size="3218675" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_20171127_191002.jpg" attr="h" comment="" date="1511957443" name="IMG_20171127_191002.jpg" path="IMG_20171127_191002.jpg" size="3033824" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_20171127_191351.jpg" attr="h" comment="" date="1511957478" name="IMG_20171127_191351.jpg" path="IMG_20171127_191351.jpg" size="3225627" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="IMG_20171127_195046.jpg" attr="h" comment="" date="1511957525" name="IMG_20171127_195046.jpg" path="IMG_20171127_195046.jpg" size="3075121" user="SurinyeOlarte" version="1"

Revision 215 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

C. Badenes: "Explosions de supernova: la persistència de la memòria"

Talks

Talks at educational centres

Badenes SEAXXV.jpg

-

By: Carles Badenes (Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh. Visiting Professor ICCUB)

Date: 27/11/2017

Time: 19:00

Context: 25 anniversary of the Sociedad Española de Astronomía (SEA)

Place: Aula Magna Historical Bulding University of Barcelona

Aimed to general publicAbstract:

En aquesta xerrada es donarà una perspectiva general dels coneixements actuals sobre explosions de supernova: què són, quin paper juguen en l’evolució estelar, i quina relació tenen amb l’origen dels elements químics al nostre Univers.

Existeix un tipus concret d’explosions de supernova, les anomenades supernoves de Tipus Ia o termonuclears, que segueix sent un misteri pels astrofísics, perquè encara no es coneix amb detall el tipus d’estrelles que les provoquen. Es parlarà de quines hipòtesi es consideren més plausibles i de com les podem contrastar amb dades observacionals.

Web: XXV anniversary of SEA

IMG 20171127 190831.jpg IMG 20171127 191002.jpg
IMG 20171127 191351.jpg IMG 20171127 195046.jpg
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.jpg" attr="h" comment="" date="1510660432" name="Badenes_SEAXXV.jpg" path="Badenes_SEAXXV.jpg" size="1555568" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.pdf" attr="h" comment="" date="1510660448" name="Badenes_SEAXXV.pdf" path="Badenes_SEAXXV.pdf" size="1462174" user="SurinyeOlarte" version="1"
>
>
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.jpg" attr="h" comment="" date="1510736507" name="Badenes_SEAXXV.jpg" path="Badenes_SEAXXV.jpg" size="1551354" user="SurinyeOlarte" version="2"
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.pdf" attr="h" comment="" date="1510736490" name="Badenes_SEAXXV.pdf" path="Badenes_SEAXXV.pdf" size="1464589" user="SurinyeOlarte" version="2"

Revision 114 Nov 2017 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

C. Badenes: "Explosions de supernova: la persistència de la memòria"

Talks

Talks at educational centres

Badenes SEAXXV.jpg

-

By: Carles Badenes (Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh. Visiting Professor ICCUB)

Date: 27/11/2017

Time: 19:00

Context: 25 anniversary of the Sociedad Española de Astronomía (SEA)

Place: Aula Magna Historical Bulding University of Barcelona

Aimed to general publicAbstract:

En aquesta xerrada es donarà una perspectiva general dels coneixements actuals sobre explosions de supernova: què són, quin paper juguen en l’evolució estelar, i quina relació tenen amb l’origen dels elements químics al nostre Univers.

Existeix un tipus concret d’explosions de supernova, les anomenades supernoves de Tipus Ia o termonuclears, que segueix sent un misteri pels astrofísics, perquè encara no es coneix amb detall el tipus d’estrelles que les provoquen. Es parlarà de quines hipòtesi es consideren més plausibles i de com les podem contrastar amb dades observacionals.

Web: XXV anniversary of SEA

IMG 20171127 190831.jpg IMG 20171127 191002.jpg
IMG 20171127 191351.jpg IMG 20171127 195046.jpg

META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.jpg" attr="h" comment="" date="1510660432" name="Badenes_SEAXXV.jpg" path="Badenes_SEAXXV.jpg" size="1555568" user="SurinyeOlarte" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="Badenes_SEAXXV.pdf" attr="h" comment="" date="1510660448" name="Badenes_SEAXXV.pdf" path="Badenes_SEAXXV.pdf" size="1462174" user="SurinyeOlarte" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl