Difference: AuRoresca (1 vs. 4)

Revision 424 May 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Aurores Polars

Changed:
<
<

Monografia sobre les aurores

>
>

Monografia sobre les aurores (pdf, català)

 

Fotografies

Revision 323 May 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Aurores Polars

Changed:
<
<

Monografia sobre les aurores

>
>

Monografia sobre les aurores

 

Fotografies

Aurores boreals

Suècia 2013

Deleted:
<
<
Aurores 3.jpg Aurores 6.jpg
Aurores 13.jpg Aurores 15.jpg
Aurores 10.jpg Aurores 9.jpg
Aurores 14.jpg Aurores boreals des de Suècia
Fotos: E. Masana, C. Jordi
 
Added:
>
>
Aurores 3.jpg Aurores 6.jpg
Aurores 13.jpg Aurores 15.jpg
Aurores 10.jpg Aurores 9.jpg
Aurores 14.jpg Aurores boreals des de Suècia
Fotos: E. Masana, C. Jordi
 

Groenlàndia 2012

Changed:
<
<
groe1 eherrero.jpg groe2 eherrero.jpg groe3 eherrero.jpg groe4 eherrero.jpg
>
>
groe1 eherrero.jpg groe2 eherrero.jpg groe3 eherrero.jpg groe4 eherrero.jpg
 

Aurores boreals al campament de Qaleralit a Groenlàndia

Fotos: Kike Herrero

Changed:
<
<

Video: Llums des del Sud de Groenlàndia: Animació feta a partir d'un conjunt de timelapses obtingut per Kike Herrero i Marta Puig i ambientat amb música de César Royo. Les imatges van ser preses des del campament de Qaleraliq i el poble de Qassiarsuq, al sud de Groenlàndia, durant l'Expedició "Carla Mendoza" amb Shelios per tal d'observar i divulgar el fenomen de les aurores.
Més de 4000 imatges van ser capturades amb una Canon 7D i una Canon 350D amb objectiu Sigma 10-20mm f/3.5.

>
>

Video: Llums des del Sud de Groenlàndia: Animació feta a partir d'un conjunt de timelapses obtingut per Kike Herrero i Marta Puig i ambientat amb música de César Royo. Les imatges van ser preses des del campament de Qaleraliq i el poble de Qassiarsuq, al sud de Groenlàndia, durant l'Expedició "Carla Mendoza" amb Shelios per tal d'observar i divulgar el fenomen de les aurores.
Més de 4000 imatges van ser capturades amb una Canon 7D i una Canon 350D amb objectiu Sigma 10-20mm f/3.5.

Revision 205 Apr 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Aurores Polars

Line: 10 to 10
 

Aurores boreals

Suècia 2013

Changed:
<
<
aurora1.jpg aurora2.jpg
aurora3.jpg

Aurores boreals des de Suècia

Fotos: E. Masana, C. Jordi

>
>
Aurores 3.jpg Aurores 6.jpg
Aurores 13.jpg Aurores 15.jpg
Aurores 10.jpg Aurores 9.jpg
Aurores 14.jpg Aurores boreals des de Suècia
Fotos: E. Masana, C. Jordi
 

Groenlàndia 2012

groe1 eherrero.jpg groe2 eherrero.jpg groe3 eherrero.jpg groe4 eherrero.jpg

Revision 108 Feb 2013 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Aurores Polars

Monografia sobre les aurores

Fotografies

Aurores boreals

Suècia 2013

aurora1.jpg aurora2.jpg
aurora3.jpg

Aurores boreals des de Suècia

Fotos: E. Masana, C. Jordi

Groenlàndia 2012

groe1 eherrero.jpg groe2 eherrero.jpg groe3 eherrero.jpg groe4 eherrero.jpg

Aurores boreals al campament de Qaleralit a Groenlàndia

Fotos: Kike Herrero

Video: Llums des del Sud de Groenlàndia: Animació feta a partir d'un conjunt de timelapses obtingut per Kike Herrero i Marta Puig i ambientat amb música de César Royo. Les imatges van ser preses des del campament de Qaleraliq i el poble de Qassiarsuq, al sud de Groenlàndia, durant l'Expedició "Carla Mendoza" amb Shelios per tal d'observar i divulgar el fenomen de les aurores.
Més de 4000 imatges van ser capturades amb una Canon 7D i una Canon 350D amb objectiu Sigma 10-20mm f/3.5.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl