Difference: Asteroide2010WC9ca (1 vs. 2)

Revision 231 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

L'asteroide 2010WC9 passa molt a prop de la Terra

Notícies

Revision 116 May 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

L'asteroide 2010WC9 passa molt a prop de la Terra

Notícies

Astronomia a la premsa

MTUyNjQwMzU5NA.gif

Imatge: Camí de l'asteroide el 15/05/2018. (Slooh.com)

15/05/2018

Jorge Núñez, investigador de l'ICCUB (IEEC-UB) i director de l'observatori Fabra comenta el pas de l'asteroide.

Font: tiempo.com. Premsa digital.

Enllaç amb la notícia

-

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl