Difference: AplicAstroIphca (3 vs. 4)

Revision 429 May 2014 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Aplicacions d'astronomia per a mòbils iPhone

Tornar

Line: 40 to 40
 
màxim NGC LIST, el New General Catalogue. Amb informació molt útil de cada un dels objectes d'aquest catàleg.
Added:
>
>

Cel fosc

màxim Dark Sky Meter, dóna informació instantània sobre la qualitat del cel nocturn i contribueixa crear un mapa global de la foscor del cel.
 

Rastrejadors de satèl·lits

màxim SPUTNIK!, aplicació que ens permet conèixer l'hora exacta a la qual passarà la ISS o alguns satèl·lits on nosaltres ens trobem. Permet realitzar previsions de 24 hores o de 1 setmana i crear alertes perquè el telèfon ens avisi uns minuts abans.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl