Difference: AgendaAstronomica2018ca (33 vs. 34)

Revision 3407 Nov 2018 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Agenda astronòmica 2018

Tornar

Line: 21 to 21
 
splash.jpg
PLUGES d'ESTELS
Deleted:
<
<
 
eso1503a.jpg
CELEBRACIONS DE LA CIÈNCIA I L'ASTRONOMIA

NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg
ANIVERSARIS HISTÒRICS
Changed:
<
<
uselink.jpg
ENLLAÇOS

>
>
uselink.jpg
ENLLAÇOS
 

0

Calendari annual d'efemèrides astronòmiques

Line: 43 to 40
 
  • fases de la lluna
  • perigeu i l'apogeu lunar
  • màximes elongacions planetes, conjuncions, i oposicions
Changed:
<
<
  • els eclipsis de sol i de lluna
>
>
  • els eclipsis de sol i de lluna

 

1

Cartes de visibilitat del cel

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl