Difference: ActivUB290306ca (1 vs. 2)

Revision 218 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Activitats de la UB

Line: 15 to 15
 
  • Retransmissió en directe per Internet a través d'aquesta pŕgina web des de Barcelona (eclipsi parcial) i As Sallum (Egipte) a la zona de totalitat.
  • Observacions populars en diversos punts de Catalunya.
  • Xerrades divulgatives.
Added:
>
>
META TOPICMOVED by="SurinyeOlarte" date="1303162972" from="ServiAstro.ActivUBca" to="ServiAstro.ActivUB290306ca"

Revision 117 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Activitats de la UB

eclipsi logo min.JPG

Tornar

  • Retransmissió en directe per Internet a través d'aquesta pŕgina web des de Barcelona (eclipsi parcial) i As Sallum (Egipte) a la zona de totalitat.
  • Observacions populars en diversos punts de Catalunya.
  • Xerrades divulgatives.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl