Difference: ActivUB031005ca ( vs. 1)

Revision 127 Apr 2011 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Activitats de la UB

eas2005.jpg

Tornar

  • Retransmissió en directe per Internet a través d’aquesta pŕgina web des de tres punts: Barcelona en zona de parcialitat i Bicorp (Valčncia) i Sant Francesc (Formentera, Balears) en zona d'anularitat
  • Observacions populars a diversos punts de Catalunya i en zones d'anularitat.
  • Xerrades divulgatives
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl