Difference: ActivExpl2016en (2 vs. 3)

Revision 316 Jul 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Explora el firmament 2016 (catalan)

Web del curs

Line: 22 to 22
  Tallers: Construcció de rellotges de Sol – Simuladors de planetes i satèl·lits
Added:
>
>
Talk by Jordi Portell:
"La missió espacial Gaia: Dos anys de processament diari de dades"
 
Explora la Natura: Universitat Catalana d'Estiu de la Natura

exploratori.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl