Difference: ActeGaiaPrimeresDadesca (4 vs. 5)

Revision 516 Sep 2016 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

Acte de presentació de les primeres dades de la missió Gaia

Changed:
<
<
màxim Es convoca un acte a la facultat de Física de la Universitat de Barcelona per a la presentació de les primeres dades de la missió espacial Gaia el dia 14 de setembre de 2016, i visites guiades a l'exposició "Gaia, primeres dades per mil milions d'estrelles".
>
>
Fotos de l'acte

Visites guiades a l'exposició "Mil milions d'ulls per a mil milions d'estrelles"

màxim S'ha convocat un acte a la facultat de Física de la Universitat de Barcelona per a la presentació de les primeres dades de la missió espacial Gaia el dia 14 de setembre de 2016, i visites guiades a l'exposició "Gaia, primeres dades per mil milions d'estrelles".
  El satèl·lit astromètric Gaia es va llançar el 19 de desembre de 2013. Aquestes primeres dades del satèl·lit corresponen al període comprès entre el 25 de juliol de 2014 i el 16 de setembre de 2015.


 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl