Difference: AboveandBeyondca (1 vs. 2)

Revision 229 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 
<--
-->

Exposició "Above and Beyond"

Anar a exposicions

Changed:
<
<
Anar a activitats proposades pel Trànsit de Venus

plafo0 vf72 200.jpg
>
>
IAU00 b tallat.jpg
  Un intent de navegar per alguns dels èxits més importants i espectaculars de l'astronomia moderna, apropant-los al públic. Un viatge per un segle de progressos científics i tecnològics i una era d'inspiració que es va expandir més enllà de la imaginació anterior.
Changed:
<
<
Aquests 12 pòsters en anglès són una versió reduïda de la gran exposició itinerant "Above and Beyond: Making Sense Of The Universe For 100 Years" creada en el context de la commemoració del centenari de la Unió Astronòmica Internacional (1919-2019), exemple de col·laboració global i multicultural. Amb l’esperit de la ciència oberta està disponible en una versió completa d’exposicions itinerants (150 metres quadrats, disseny modular) i en un kit d’eines de codi obert basat en els continguts de l'exposició que es poden adaptar a cada comunitat a baix cost.
>
>
Aquests 12 pòsters en anglès són una versió reduïda de la gran exposició itinerant " Above and Beyond: Making Sense Of The Universe For 100 Years" creada en el context de la commemoració del centenari de la Unió Astronòmica Internacional (1919-2019).
 
Changed:
<
<


Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.
Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu
>
>


Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.
Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu
 cefeides 72 500.jpg
VEURE EXPOSICIÓ
Changed:
<
<
>
>
 BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA
Changed:
<
<
>
>
 100-Best-Silent-Films-the-General.jpg
MUNTATGE i TRANSPORT
Changed:
<
<
targeto2 72.jpg
TARGETÓ PUBLICITARI

ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
>
>
targeto2 72.jpg
EXPOSICIÓ GRAN FORMAT

Revision 129 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>
<--
-->

Exposició "Above and Beyond"

Anar a exposicions

Anar a activitats proposades pel Trànsit de Venus

plafo0 vf72 200.jpg

Un intent de navegar per alguns dels èxits més importants i espectaculars de l'astronomia moderna, apropant-los al públic. Un viatge per un segle de progressos científics i tecnològics i una era d'inspiració que es va expandir més enllà de la imaginació anterior.

Aquests 12 pòsters en anglès són una versió reduïda de la gran exposició itinerant "Above and Beyond: Making Sense Of The Universe For 100 Years" creada en el context de la commemoració del centenari de la Unió Astronòmica Internacional (1919-2019), exemple de col·laboració global i multicultural. Amb l’esperit de la ciència oberta està disponible en una versió completa d’exposicions itinerants (150 metres quadrats, disseny modular) i en un kit d’eines de codi obert basat en els continguts de l'exposició que es poden adaptar a cada comunitat a baix cost.Únic requisit per acollir l'exposició: fer-se càrrec del transport i del muntatge.
RECORDEU TENIR CURA DE L’EXPOSICIÓ, ELS DESPERFECTES QUE DETECTI CADA CENTRE CORRERAN A CÀRREC DEL CENTRE ANTERIOR.
Correu de contacte: divulgacio [a] icc.ub.edu
cefeides 72 500.jpg
VEURE EXPOSICIÓ

BOLAMON.jpg
ITINERÀNCIA

100-Best-Silent-Films-the-General.jpg
MUNTATGE i TRANSPORT

targeto2 72.jpg
TARGETÓ PUBLICITARI

ide bas-mes gran.jpg logo iccub.jpg ieec70.gif LOGOPAMCOU.jpg
scunirec h22.jpg logo MINECO FECYT Web.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl