Difference: AFerreRac1_29072019ca (1 vs. 3)

Revision 307 Oct 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

"Anna Ferré i les estrelles de baixa lluminositat a RAC1 "

Astronomia a la rādio

Revision 209 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

"Anna Ferré i les estrelles de baixa lluminositat a RAC1 "

Astronomia a la rādio

Revision 130 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

"Anna Ferré i les estrelles de baixa lluminositat a RAC1 "

Astronomia a la rādio29/07/2019

  • Font: Hawaii 19.05 de RAC1
  • A cārrec de Anna Ferré-Mateu, astrofísica a l'Institut de Cičncies del Cosmos, ICCUB
  • * Programa* 29/07/201 / 19:00-20:00 / A partir del minut 41:42
  • Idioma: CA

Podcast

Entrevista amb l'investigadora de l'ICCUB, Anna Ferré-Mateu, sobre la seva recerca en estrelles amb baixa lluminositat, no observables fins fa dos anys.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl