Difference: WebHome (15 vs. 16)

Revision 1601 Oct 2010 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Changed:
<
<

En portada

Conjunció triple Júpiter Urà 2010-2011


>
>

ServiAstro

és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.

 
Changed:
<
<

La imatge del dia

>
>

Oferim informació sobre els fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Barcelona, així com sobre els més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals pot gaudir-se també amb posterioritat, gràcies a les nostres galeries.

 
Changed:
<
<

Astronomy Picture of the Day

>
>

A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel DAM i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notícies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.

 
Changed:
<
<
ServiAstro és el lloc web de divulgació de l'astronomia del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona.
>
>
 
Changed:
<
<
Oferim informació sobre els fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Barcelona, així com sobre els més importants, independentment de la zona geogràfica de visibilitat. En alguns casos d'especial rellevància, com trànsits planetaris o eclipsis de Sol i de Lluna, ServiAstro ofereix retransmissions en directe via Internet, de les quals pot gaudir-se també amb posterioritat, gràcies a les nostres galeries.
>
>

Conjunció triple Júpiter Urà 2010-2011

 
Changed:
<
<
A més, a ServiAstro s'anuncien les activitats de divulgació realitzades pel DAM i hi trobareu un recull d'efemèrides astronòmiques, eines de càlcul astronòmic, notícies, les respostes a les preguntes més freqüents sobre diversos temes i enllaços a multitud d'altres llocs web sobre astronomia, organitzats en seccions.
>
>
La imatge del dia

Astronomy Picture of the Day

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl