Difference: 2019VBoschAraca ( vs. 1)

Revision 101 Jul 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

"Una supernova pot acabar amb els animals grossos?"

Premsa

màxim

Remanent de Supernova a Cygnus (NASA, J.J. Hester Arizona State University)

28/06/2019

  • Font: Ara.cat
  • A càrrec de Valentí Bosch-Ramon, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, ICCUB
  • Idioma: CA

Enllaç amb l'article a l'Ara.cat

Article al diari Ara sobre un estudi que descriu el mecanisme segons el qual les supernoves poden afectar la vida a la Terra, amb comentaris de Valentí Bosch.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl