Difference: 07112019XLurica (4 vs. 5)

Revision 508 Nov 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

Observacio metode.jpg

El mètode científic. Ciència animada (La UB divulga)

A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 11/11/2019

Hora: 19:00

Públic: OBERT

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet (Barcelona)

Contacte: ucc@ub.edu (Unitat de Cultura Científica i Innovació)

SETMANA DE LA CIÈNCIA - 8-17 de novembreResum:

Una revisió del mètode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudociències.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl