Difference: 07112019XLurica (1 vs. 5)

Revision 508 Nov 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Revision 431 Oct 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Line: 12 to 12
 El mètode científic. Ciència animada (La UB divulga)
A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)
Changed:
<
<
Data: 07/11/2019
>
>
Data: 11/11/2019
  Hora: 19:00

Revision 323 Oct 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Revision 217 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
 

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Line: 24 to 24
  Contacte: ucc@ub.edu (Unitat de Cultura Científica i Innovació)
Changed:
<
<
SETMANA DE LA CIÈNCIA - 8-17 de novembre


Resum:>
>
SETMANA DE LA CIÈNCIA - 8-17 de novembre


Resum:  Una revisió del mètode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudociències.

Revision 113 Sep 2019 - SurinyeOlarte

Line: 1 to 1
Added:
>
>

X. Luri: "El mètode científic en la vida quotidiana"

Xerrades

Xerrades en centres educatius

Observacio metode.jpg

El mètode científic. Ciència animada (La UB divulga)

A càrrec de: Xavi Luri (ICCUB (IEEC-UB)

Data: 07/11/2019

Hora: 19:00

Públic: OBERT

Context: Programa TOC-TOC de la Universitat de Barcelona

Lloc: Biblioteca La Sagrera - Marina Clotet (Barcelona)

Contacte: ucc@ub.edu (Unitat de Cultura Científica i Innovació)

SETMANA DE LA CIÈNCIA - 8-17 de novembreResum:

Una revisió del mètode científic i la seva aplicació a la vida quotidiana, en particular per descartar mites i pseudociències.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl