Aquest lloc Web ha deixat d'actualitzar-se. Trobareu la nova versiķ a ServiAstro
      
More topic actionsEdit   Attach

Backlinks to WebXerrades in all Webs (Search ServiAstro Web only)

Results from ServiAstro web retrieved at 02:31 (GMT)

C. Jordi: La vida del Sol Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
C. Jordi: La vida del Sol Talks Talks in educational centres By: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Date: 01/10/2019 Time: 18:00 Place: Gent Gran...
C. Jordi: La vida del Sol Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Fecha: 01/10/2019 Hora:...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
C. Jordi: El Sol gira entorn de la Terra o a l`inrev...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
C. Jordi: Telescopi Assumpci...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
C. Jordi: Viatge al centre de la Via L...
E. Masana: `La Via L...
E. Masana: `La Via L...
E. Masana: `La Via L...
`Gaia: mil milions d`estrelles en moviment` Acte de presentaci...
`Gaia: mil milions d`estrelles en moviment` Acte de presentaci...
`Gaia: mil milions d`estrelles en moviment` Acte de presentaci...
B. Parker: ` Ten years with Timepix` Xerrades Xerrades en centres educatius Imatge: Becky Parker A c...
B. Parker: ` Ten years with Timepix` Talks Talks in educative centres Image: Becky Parker By: Becky Parker (Director of the for Research in Schools,...
B. Parker: ` Ten years with Timepix` Conferencias Charlas en centros educativos Imagen: Becky Parker A cargo de: Becky Parker (Directora del para la...
Jose Luis Bernal: `A quina velocitat s`expandeix l`univers?` Confer...
Jose Luis Bernal: `A qu...
Jose Luis Bernal: `A qu...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
C. Badenes: `Explosions de supernova: la persist...
Francesca Figueras: `Les dones astr...
Francesca Figueras: `Les dones astr...
Francesca Figueras: `Les dones astr...
F. Figueras: Estancada la equidad de g...
F. Figueras: Estancada la equidad de g...
F. Figueras: Estancada la equidad de g...
C. Jordi: `Cap on es mou la Via L...
C. Jordi: `Cap on es mou la Via L...
C. Jordi: `Cap on es mou la Via L...
C. Jordi: `La creaci...
C. Jordi: `La creaci...
C. Jordi: `La creaci...
C. Jordi: `Les gal...
C. Jordi: `Les gal...
C. Jordi: `Les gal...
C. Jordi: `Els bra...
C. Jordi: `Els bra...
C. Jordi: `Els bra...
C. Jordi: `La Lluna ...
C. Jordi: `La Lluna ...
C. Jordi: `La Lluna ...
C. Jordi: `La hist...
C. Jordi: `La hist...
C. Jordi: `La hist...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Confer...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Talks Talks in educative centres Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Conferencias Charlas en centros educativos Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE...
C. Jordi: `Les pluges d...
C. Jordi: `Les pluges d...
C. Jordi: `Les pluges d...
C. Jordi: `Saturn, un dels nostres planetes gegants` Xerrades Xerrades a centres educatius . A c...
C. Jordi: `Saturn, un dels nostres planetes gegants` Talks Talks in educational centers . By: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Date: Chex the table...
C. Jordi: `Saturn, un dels nostres planetes gegants` Charlas Charlas en centros educativos . A cargo de: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Fecha...
C. Jordi: `Taula rodona: `Dones pioneres` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge: D...
C. Jordi: `Round Table: Dones Pioneres` Talks Talks in educational centres Image: Activity Diptych. By: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)) Date:...
C. Jordi: `Dones pioneres` Charlas Charlas en centros educativos Imagen: D...
C. Jordi: `Mil milions d`estrelles en moviment. El primer mapa 3D de la gal...
C. Jordi: `Mil milions d`estrelles en moviment. El primer mapa 3D de la gal...
C. Jordi: `Mil millones de estrellas en movimiento. El primer mapa 3D de la V...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Xerrades Xerrades a centres educatius C. Jordi a l`INS Castellbisbal A c...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Talks Talks in educative centres C. Jordi in the INS Castellbisbal By: Carme Jordi Nebot (ICCUB...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Conferencias Charlas en centros educativos Imatge: C. Jordi en INS Castellbisbal A cargo de: Carme...
C. Jordi: ` El primer mapa 6D de la Via L...
C. Jordi: ` El primer mapa 6D de la Via L...
C. Jordi: ` El primer mapa 6D de la Via L...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Talks Talks in educative centers Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Charlas Charlas en centros educativos Imagen: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `La nova visi...
C. Jordi: `La nova visi...
C. Jordi: `La nova visi...
E. Masana: `El primer mapa 3D de la Via L...
E. Masana: `El primer mapa 3D de la Via L...
E. Masana: `El primer mapa 3D de la Via L...
C. Jordi: `Gaia, una revoluci...
C. Jordi: `Gaia, una revoluci...
C. Jordi: `Gaia, una revoluci...
C. Jordi: `La Gal...
C. Jordi: `La Gal...
C. Jordi: `Formaci...
C. Jordi: `Formation and evolution of galaxies` Talks Talks in educational centers Image: Poster Spin`s days. By: Carme Jordi Nebot (ICCUB (IEEC UB)...
C. Jordi: `Formation and evolution of galaxies` Conferencias Charlas en centros educativos Imagen: P...
C. Jordi: `Com viuen, neixen i moren les estrelles` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge:Nebulosa de l`...
C. Jordi: `Com viuen, neixen i moren les estrelles` Talks Talks at educative centres Image: Eagle Nebula (J. Hester and P. Scowen (Arizona State U.), Hubble...
C. Jordi: `Com viuen, neixen i moren les estrelles` Charlas Charlas en centros educativos Imagen: Nebulosa del ...
C. Jordi: Discussions `S...
C. Jordi: `El mapa m...
C. Jordi: `El mapa m...
C. Jordi: `El mapa m...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Talks Talks in educational centres Image: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
C. Jordi: `Com neixen, viuen i moren les estrelles` Charlas Charlas en centros educativos Imatge: Stellar Nursery in the Rossette Nebula (ESA/PACS SPIRE Consortium...
J.M. Carrasco: `Per a qu...
J.M. Carrasco: `Per a qu...
J.M. Carrasco: `Per a qu...
J.M. Carrasco: `Gaia: Mil milions d`ulls per a mil milions d`estrelles` Xerrades Xerrades a centres educatius Gaia scan sky (ESA/Gaia) A c...
J.M. Carrasco: `Gaia: Mil milions d`ulls per a mil milions d`estrelles` talks Talks in educational centers Gaia scan sky (ESA/Gaia) By: Josep Manel Carrasco...
J.M. Carrasco: `Gaia: Mil milions d`ulls per a mil milions d`estrelles` Charlas Charlas en centros educativos Gaia scan sky (ESA/Gaia) A cargo de: Josep...
J. M. Carrasco: `Per a qu...
J. M. Carrasco: `Per a qu...
J. M. Carrasco: `Per a qu...
Debat: `Vida en altre planetes` Xerrades Xerrades en centres educatius Representaci...
Debate: `Vida en altres planetes` Talks Talks in educative centres Representaci...
Debate: `Vida en otros planetas` Conferencias Charlas en centros educativos Representaci...
Introduction to the documentary ...
Tarda d`astronomia a l`observatori Nadal. Xerrada i observaci...
Astronomy in the Nadal observatory. Talk and stargazing. Talks Talks in educative centres CANCELLED Participate : Eduard Masana, J.M. Carrasco ICCUB(IEEC...
F. Figueras: `L`escola Alzina a LEGO in orbit: escombraries espacials i comunicacions` Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
F. Figueras: `L`Alzina in LEGO in orbit: space debris and communications` Talks Talks in educational centres By: Francesca Figueras (ICCUB (IEEC UB)) 6th...
F. Figueras: `L`Alzina en LEGO in orbit: basura espacial y comunicaciones` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Francesca Figueras (ICCUB...
F. Figueras: `Assumpci...
F. Figueras: `Assumpci...
F. Figueras: `Assumpci...
F. Figueras: `Telescopi Assumpci...
F. Figueras: `Telescopi Assumpci...
F. Figueras: `Telescopi Assumpci...
F. Figueras: `Viaje interestelar a trav...
F. Figueras: `Viaje interestelar a trav...
F. Figueras: `Viaje interestelar a trav...
Taula rodona: la ci...
Round Table `la ci...
Mesa redonda `la ci...
`Dark Matter, roundtable` Talks Date : 31/10/2018 Time : 13:45 By : Roberto Emparan (ICCUB ICREA), H...
`Materia oscura. Mesa redonda` Conferencias Fecha : 31/10/2018 Hora : 13:45 A cargo de : Roberto Emparan (ICCUB ICREA), H...
31 Octubre, dia de la mat...
31 October, Dark Matter Day Talks Talks in educational centres Date: 31/11/2018 On or around October 31, 2018, the world will celebrate the historic hunt...
Taula rodona: La mat...
Dark Matter Roundtable at Physics Faculty Talks Talks in educational centres Date: 31/11/2019 By : Licia Verde, ICREA ICCUB Francesca Figueras...
Mesa redonda: La materia oscura Conferencias Charlas en centros educativos Fecha: 31/11/2019 A cargo de : Licia Verde, ICREA ICCUB Francesca Figueras...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Gaia i les dist...
E. Masana: `Astronomia` Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
E. Masana: `Astronomia` Talk Talk in educational centres By: Eduard Masana (ICCUB (IEEC UB)) Aimed at: 2n Primary school (closed to general public) Date...
E. Masana: `Astronomia` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Eduard Masana (ICCUB (IEEC UB)) Dirigida a: 2n primaria (Cerrada al p...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `El temps no ...
E. Salvador: `Formaci...
E. Salvador: `Formaci...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Xerrades en centres educatius Xerrades Composici...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Talks in educational centres Talks Composition of CMB (ESA/Planck) and...
E. Salvador: `Cosmologia des dels pobles primitius fins els descobriments recents` Charlas en centros educativos Charlas Composici...
R. Emparan: `Forats negres i ones gravitat...
R. Emparan: `Forats negres i ones gravitat...
R. Emparan: `Agujeros negros y ondas gravitatorias: la oscuridad sonora del universo` Conferencias A cargo de: Roberto Emparan Fecha 06/04/2017 Hora...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
R. Emparan: `Hasta el infinito, ...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Projecci...
R. Emparan: `Proyecci...
R. Emparan: `Proyecci...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan: `Stephen Hawking: de los agujeros negros a la Teor...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan HAY Festival Santiago de Chile `Misterios del Universo. R. Emparan en conversaci...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
R. Emparan `Hay Festival Arequipa, Per...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `Les negres amn...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `La oscuridad sonora del Universo: agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Interestellar` Xerrades Xerrades en centres educatius Programa del cicle A c...
R. Emparan: `Interestellar` Talks Talks in educational centres Programme By: Roberto Emparan (ICREA ICCUB) Date: 07/09/2018 Time: 20:30 Context...
R. Emparan: `Interestellar` Charlas Charlas en centros educativos Programa del ciclo A cargo de: Roberto Emparan (ICREA ICCUB) Fecha: 07/09/2018 Hora...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias y otras melod...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Las negras amnesias del cielo: Tiempo, olvido y cu...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
R. Emparan: `Agujeros negros, ondas gravitatorias, y otras melod...
Carme Jordi parla de `les dist...
Carme Jordi talks about `les dist...
Carme Jordi habla de `les dist...
Nobel Prize in Physics Saul Perlmutter to be awarded an honorary doctorate by the UB Talks Talks in educational centres News Date: 20/05/2019 Time:...
Promoure la divulgaci...
`Promoure la divulgaci...
`Promoure la divulgaci...
XI Jornadas para la divulgaci...
Kip Thorne: `Exploring the Universe with Gravitational Waves: From the Big Bang to Black Holes` Xerrades Kip Thorne A c...
Kip Thorne: `Exploring the Universe with Gravitational Waves: From the Big Bang to Black Holes` Talks Kip Thorne By: Kip Thorne (Feynman Professor of...
Kip Thorne: `Exploring the Universe with Gravitational Waves: From the Big Bang to Black Holes` Charlas Kip Thorne A cargo de: Kip Thorne (Feynman Professor...
X. Luri J.M. Carrasco: `EXOPLANETES` Xerrades Xerrades a centres educatius A c...
X. Luri J.M. Carrasco: `EXOPLANETES` Talks Conferencias en centros educativos credit: NASA, ESA, M. Kornmesser By: X. Luri J.M. Carrasco, ICCUB IEEC...
X. Luri J.M. Carrasco: `EXOPLANETES` Conferencias Conferencias en centros educativos A cargo de: X. Luri J.M. Carrasco ICCUB IEEC Fecha: 28/11/...
X. Luri: `Gaia: 3000 a...
X. Luri: `Gaia: 3000 a...
X. Luri: `Gaia: 3000 a...
Astronomia Xerrades Observacions A c...
Astronomy Talks Stargazing By Ermita de la Salut Date: 20/07/2019 Time: de 22:00 23:30 Place: Ermita de la Salut, Montserrat Collbat...
Estudiant l`Univers en raigs gamma de molt alta energia Xerrades Xerrades a centres educatius Visi...
Estudiant l`Univers en raigs gamma de molt alta energia Talks Talks in educational centres Visi...
Estudiant l`Univers en raigs gamma de molt alta energia Conferencias Charlas en centros educativos Visi...
M. Romero: `Redefinint l`escala de dist...
M. Romero: `Redefinint l`escala de dist...
M. Romero: `Redefinint l`escala de dist...
M. Romero: `Quant de lluny estan els altres mons? Mesurant dist...
M. Romero: `Quant de lluny estan els altres mons? Mesurant dist...
M. Romero: `Quant de lluny estan els altres mons? Mesurant dist...
M. Romero: `La revoluci...
M. Romero: `La revoluci...
M. Romero: `La revoluci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `L`observaci...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
J. Miralda: `El futur de l`Univers en expansi...
J. Miralda: `El planeta Mercuri i la Relativitat` Xerrades Xerrades en centres educatius El planeta Mercuri i la Relativitat A c...
J. Miralda: `El planeta Mercuri i la Relativitat` Talks El planeta Mercuri i la Relativitat A c...
J. Miralda: `El planeta Mercuri i la Relativitat` Charlas El planeta Mercuri i la Relativitat A c...
N. Miret: `Amb A d`astr...
N. Miret: `Amb A d`astr...
N. Miret: `Amb A d`astr...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Xerrades Xerrades en centres educatius A c...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Talks Talks in educational centres By: N...
N. Torres: `Mujeres que miran alto` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: N...
Acte ICCUB: New details and discoveries made in the ongoing search for gravitational waves Xerrades M...
ICCUB Ceremony: New details and discoveries made in the ongoing search for gravitational waves Talks Activities Monday 16 Oct , 15:40 Place: Aula Magna...
Acto ICCUB: New details and discoveries made in the ongoing search for gravitational waves Conferencias Actividades Lunes 16 Oct , 15:40 Sitio: Aula Magna...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Xerrades Xerrades en centres educatius A c...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Talks Talks in educative centres By: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Date: 07/02/2018 Time...
J.M. Paredes: `L`univers de raigs gamma` Conferencias Charlas en centros educativos A cargo de: Josep Maria Paredes Poy (ICCUB IEEC UB )) Fecha...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Xerrades Black holes: The dark heart of General Relativity T...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Talks Black holes: The dark heart of General Relativity Talk : Black holes: The dark heart of General Relativity...
Pint of Science 2017: `The Unknown Universe` Charlas Black holes: The dark heart of General Relativity Charla : Black holes: The dark heart of General...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Xerrades Ponents : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Talks Speakers : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Pint of Science 2019: `Mirades a l`univers` Charlas Ponentes : J.M Carrasco (ICCUB IEEC), Mar T...
Taula rodona: `50 anys despr...
Roundtable: `50 anys despr...
Mesa redonda: `50 anys despr...
Jordi Portell: `El primer cat...
Jordi Portell: `El primer cat...
Jordi Portell: `El primer cat...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell: `Gaia DR2 i m...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
J. Portell: `Gaia, el mapa gal...
R. Estalella: `Els astr...
R. Estalella: `Els astr...
R. Estalella: `Els astr...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
S.J. Ribas: `La contaminaci...
B. Sanahuja: `Temps espacial i activitat solar: oratges de plasma i tempestes de radiaci...
B. Sanahuja: `Space Weather and Solar Activity: solar wind and solar radiation storms` Talks Activities By: Blai Sanahuja Date: 05/04/2017 Time:...
B. Sanahuja: `Tiempo espacial y actividad solar: vientos de plasma y tormentas de radiaci...
Investigadors de l...
Workshop: `Astronomical data analysis for creative applications` Workshops Talks (Imagen: Sonar calling) Participate: Xavier Luri (ICCUB (IEEC UB)) Date...
Round Table: `The making of S...
Taller: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Workshop: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Taller: Les escales espacials i temporals de la nostra gal...
Jordi Torra i Jordi Portell: ` Gaia: Tres anys estudiant la Gal...
Jordi Torra Jordi Portell: `Gaia: Three years studying the Galaxy` Talks Title: ...
Jordi Torra y Jordi Portell: ` Gaia: Tres a...
Opening talk of the exhibition `Viatge cap a l`univers fosc` The exhibition More Activities More talks By: R, Ferreira; R. Luna; H. Witek (ICCUB) Date/Time...
Astronomia a la Festa Major de la Verneda Sant Mart...
Astronomy at La Verneda Sant Mart...
Visita dels alumnes de la BAU a l`ICCUB Xerrades Xerrades a centres educatius Participants : Eduard Masana, Juan Trenado Data: 28/02/2019 Hora: 17:...
Visit of BAU students to ICCUB Talks Talks in educative centres Participants : Eduard Masana, Juan Trenado Date: 28/02/2019 Time: 17:10 18:30 Place...
Visita de los alumnos de la BAU al ICCUB Conferencias Charlas en centros educativos Participantes : Eduard Masana, Juan Trenado Fecha: 28/02/2019 Hora...
Activitats En aquesta plana podreu trobar recopilades les activitats de divulgaci...
Activities In this page you can find the outreach activities of the Quantum Physics and Astrophysics of the UB, and the Institute of Cosmos Sciences ICCUB (IEEC UB...
Actividades En esta p...
X. Luri: `Exoplanetes i la possibilitat de vida extraterrestre` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge: Il...
X. Luri: `Exoplanetes i la possibilitat de vida extraterrestre` Talks Talks at educational centres Image: Arrtistic illustration of exoplanet Pr...
X. Luri: `Exoplanetes i la possibilitat de vida extraterrestre` Charlas Charlas en centros educativos Imagen: Ilustraci...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
X. Luri: `Calendaris, la dimensi...
X. Luri: `La gal...
X. Luri: `La galaxia en un petabyte. La misi...
X. Luri: `La galaxia en un petabyte. La misi...
X. Luri: `Vida al Sistema Solar` Xerrades Xerrades a centres educatius Imatge: Planetes i llunes (ESA kids) A c...
X. Luri: `Vida al Sistema Solar` Talks Talks in educative centres Imagen: Planetas y lunas (ESA kids) By: Xavier Luri (ICCUB (IEEC UB)) Date:...
X. Luri: `Vida al Sistema Solar` Conferencias Charlas en centros educativos Imagen: Planetas y lunas (ESA kids) A cargo de: Xavier Luri (ICCUB (IEEC...
Els Juliols 2019: Transformaci...
Els Juliols 2019: Transformaci...
Els Juliols 2019: Transformaci...
Com conquerir la gal...
`Com conquerir la gal...
`Com conquerir la gal...
Number of topics: 421

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by Perl